"ศรีศิขเรศวร" วิมานแห่งพระศิวะ หลังประตูเหล็กที่ปิดตาย I ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP.87