อย่าถนอมรักษากิเลส :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 พ.ย. 2564